Warunki obowiązujące zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zakup tworzy ważne zamówienie między sprzedającym (Léčebné konopí s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praga 2, ID: 04263995, ahoj@cannapio.com) a kupującym.
Zakup odbywa się za pomocą zdalnych środków komunikacji, takich jak interfejs e-sklepu, e-mail, czat lub telefon.
Niniejsze warunki są publicznie dostępne, a kupujący wyraża na nie zgodę przed sfinalizowaniem zakupu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku widocznego błędu, niepełnych danych do dostawy lub wątpliwości co do ewentualnego niewłaściwego wykorzystania sprzedanego towaru.
Komunikacja telefoniczna między kupującym a sprzedającym jest płatna zgodnie z obowiązującymi cenami operatora odpowiedniej strony.
Informacje o zakupie, jak również dane osobowe kupującego są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO i sprzedający nie przekazuje ich osobom trzecim i są przechowywane wyłącznie na potrzeby sprzedającego.
Kupując, kupujący potwierdza, że ​​ma ukończone 18 lat.


B. ZAKUP TOWARÓW

Ceny towarów są ostateczne i zawierają podatek VAT. Ceny w EUR przeliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem CNB. Sprzedawca może udzielić kupującemu rabatu na podstawie punktów lojalnościowych w konkursie lub na podstawie oferty promocyjnej. Oferty promocyjne obowiązują do wyczerpania zapasów.
Sprzedający wysyła zamówienie w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku towarów na stanie w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. Jeśli towaru nie ma w magazynie lub jest on natychmiast wyprzedany, towar jest zamawiany jako nowy i wysyłany nie później niż drugiego dnia po uzupełnieniu zapasów.
Kupujący jest zobowiązany do przejęcia zamówienia w oparciu o wybrany rodzaj transportu. Jeżeli sprzedający poniesie szkodę spowodowaną przez kupującego nieodebraniem towaru, sprzedający może żądać rozsądnego odszkodowania za powstałą stratę, a mianowicie koszt przesyłki, materiału opakowaniowego, zużycia towaru i kosztów administracyjnych.
Kupujący ma obowiązek powiadomić sprzedawcę o problemach z dostawą przez przewoźnika (np.: zamówienie zostało wysłane, ale nie dotarło w wymaganym terminie, opakowanie jest uszkodzone, klient nie odebrał towaru itp.) .
Cena wysyłki jest podana na stronie Wysyłka zgodnie z aktualnymi cenami przewoźnika. Koszt wysyłki zależy od całkowitej wagi zamówienia. Podane ceny wysyłki zawierają podatek VAT.


C. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący ma prawo do bezpłatnego odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania (nabycia) towaru. Towar musi być nieuszkodzony i odesłany na adres kontaktowy sklepu najpóźniej do 14 dnia po odebraniu towaru przez kupującego.

Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedającego wzoru formularza, który stanowi załącznik do regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna może zostać wysłane przez kupującego między innymi na adres siedziby sprzedającego: Masarykova 202, Luhačovice, 76326, Czech republic. Lub na adres e-mail sprzedającego czesc@cannapio.pl.
Jednocześnie z wysłaniem towaru Klient zawiadamia Sprzedawcę o zwrocie towaru z danymi umożliwiającymi identyfikację zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail lub telefon, kontakt do płatności oraz numer zamówienia (faktura lub elektroniczne potwierdzenie zamówienia).
Na żądanie Sprzedawcy Klient przedstawi również dowód wpłaty oraz dowód wysyłki.
Sprzedający zwraca kupującemu zapłatę, w tym koszty przesyłki, najpóźniej do 14 dnia po zwrocie towaru. Kwota jest zwracana w taki sam sposób jak płatność za zamówienie lub zgodnie z ustaleniami. Zwracana kwota za wysyłkę odpowiada najtańszej wysyłce oferowanej w e-sklepie.
Odstąpienie od zakupu nie jest możliwe, jeżeli: a) sprzedający poniósł szkodę b) specjalnie zmodyfikował towar zgodnie z życzeniem kupującego c) towar został wyjęty z higienicznego opakowania.


D. ROSZCZENIA TOWARU

Jeżeli towar jest wadliwy, widocznie uszkodzony lub ma wady ukryte, kupującemu przysługuje prawo do reklamacji w ciągu 2 lat.
Reklamacji nie podlegają towary spowodowane zużyciem, samouszkodzeniem, towary łatwo psujące się oraz towary wyjęte z higienicznych opakowań.
Reklamowany towar wysyłany jest na adres kontaktowy Sprzedawcy.
Jednocześnie z wysłaniem towaru Klient zgłasza Sprzedawcy reklamację, mailem na adres ahoj@cannapio.com lub telefonicznie. Kupujący dołącza do towaru opis wady oraz informacje umożliwiające identyfikację zamówienia takie jak imię i nazwisko, adres, e-mail lub numer telefonu, numer zamówienia. Kupujący zostanie powiadomiony o reklamacji w ciągu tygodnia od dostawy.
Jeśli sprzedawca o to poprosi, kupujący przedstawi również dowód odesłania towaru.
Kwota za reklamację zostanie zwrócona w ciągu maksymalnie 30 dni od wysłania towaru.


E. LEGALNOŚĆ

Produkty CBD i konopie w sklepie internetowym Cannapio spełniają wymogi prawne Republiki Czeskiej. Zawartość kannabinoidowego THC nie przekracza dopuszczalnego przez prawo limitu 1%.
Opis wpływu CBD i konopi na organizm ludzki w tekstach jest w pełni zgodny z prawem, ponieważ dotyczy wyłącznie marihuany leczniczej odmiany Cannabis Sativa, która jest legalna w Republice Czeskiej od 1 kwietnia 2013 r. .
Kupujący jest świadomy ustawodawstwa i przepisów dotyczących konopi indyjskich w Republice Czeskiej, zna je, a dokonując zakupu zobowiązuje się do ich przestrzegania i przestrzegania.


Umowa zostaje zawarta pomiędzy stronami zakupu (kupujący i sprzedający) w dniu zakupu.

Załącznik:

Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna.