Najwyższej jakości feminizowane i automatycznie kwitnące odmiany konopi z USA. W ostatnich latach wiele najlepszych genetycznych odmian konopi pochodziło z USA. Dzięki legalnemu środowisku uprawowemu uprawa konopi i profesjonalna hodowla stały się powszechne w USA. Rezultatem jest cała gama odmian o wyjątkowo wysokiej jakości. Możesz zatem spodziewać się wysokiego poziomu kannabinoidów, wyjątkowo wysokich plonów i intensywnych profili terpenowych po nasionach konopi USA Special.