Ochrona danych osobowych sklepu internetowego Cannapio

1. Spółka Léčebné konopí s.r.o., z siedzibą w Praha 2 - Vinohrady 120 00, Bělehradská 858/23, IČ 04263995, (zwana dalej "sprzedawcą" lub "administratorem") działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie Ochrony Danych Osobowych) (dalej jako „Rozporządzenie”), następujące dane osobowe:

  • imię Nazwisko
  • adres mailowy
  • numer telefonu
  • adres Adres

2. Wyżej wymienione dane osobowe muszą być przetwarzane w celu realizacji zamówień i innej realizacji umowy, jeśli między Tobą a sprzedawcą zawarta jest umowa kupna. Takie przetwarzanie danych osobowych jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Regulamin – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy.

Sprzedawca przetwarza te dane również w celu rejestracji umowy oraz ewentualnego przyszłego wykonywania i obrony praw i obowiązków stron umowy.

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się w wyżej wymienionym celu przez okres 10 lat od realizacji ostatniej części świadczenia zgodnie z umową, chyba że inny przepis prawa wymaga przechowywania dokumentacji umownej przez dłuższy okres. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadnionych interesów administratora.


3. Wiadomości i inne komunikaty handlowe można przesyłać na adres e-mail lub numer telefonu kupującego, procedura ta jest dozwolona przez § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o usługach społeczeństwa informacyjnego, chyba że kupujący odmówi to. Z tych wiadomości można zrezygnować w dowolnym momencie w dowolny sposób - na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub klikając w link w wiadomości handlowej. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w Republice Czeskiej ani do krajów spoza UE.


4. Administrator nie posiada tzw. powiernika. Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail info@semena-marihuany.cz


5. Administrator danych osobowych, jako operator serwisu www.cannapio.pl, wykorzystuje w tym serwisie pliki cookies.

Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe, które witryna internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które są dostarczane przez przeglądarkę internetową za każdym razem, gdy użytkownik powraca na stronę.

Standardowe przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome itp.) obsługują zarządzanie plikami cookie. W ramach ustawień przeglądarki można ręcznie usuwać poszczególne pliki cookies, zablokować lub całkowicie zabronić ich używania, można je również zablokować lub włączyć tylko dla poszczególnych stron internetowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skorzystaj z pomocy swojej przeglądarki.

Jeżeli Twoja przeglądarka ma włączoną obsługę plików cookies, zakładamy, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nasz serwer plików cookies oraz plików cookies naszych procesorów.

Pliki cookie używane tutaj w celu:

mierzenia ruchu na stronie i tworzenia statystyk dotyczących ruchu na stronie i zachowania odwiedzających;
Podstawowa funkcjonalność serwisu.
Zbieranie plików cookies w wyżej wymienionym celu można uznać za przetwarzanie danych osobowych. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie uzasadnionej przyczyny prawnej - prawnie uzasadnionego interesu administratora, a umożliwia to art. 6 ust. 1 lit. f) Regulamin.
Pliki cookies, które zbierane są w celu pomiaru ruchu na stronie oraz tworzenia statystyk dotyczących ruchu i zachowań odwiedzających na stronie, oceniane są w postaci zbiorczej całości oraz w formie anonimowej, która nie pozwala na identyfikację osoby.
Zebrane pliki cookies mogą być przetwarzane przez inne podmioty przetwarzające:
przez dostawcę usługi Google Analytics, obsługiwanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
Google Analytics, Sendy


6. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem masz prawo do:

zrezygnować z wysyłania wiadomości handlowych w dowolnym momencie,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
zażądać od nas informacji, jakie dane osobowe przetwarzamy,
zażądać od nas dostępu do tych danych i ich aktualizacji lub poprawienia, lub zażądać ograniczenia przetwarzania,
zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych, usuniemy je, jeśli nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionymi interesami administratora,
o przenoszeniu danych, jeżeli jest to przetwarzanie zautomatyzowane na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem umowy,
zażądać kopii przetwarzanych danych osobowych,
w celu skutecznej ochrony sądowej, jeżeli uważasz, że Twoje prawa wynikające z Rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych z naruszeniem niniejszego Rozporządzenia,
złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.