W Enecta mówią, że jakość to nie tylko puste słowo. Po zakończeniu każdej ekstrakcji testują wewnętrznie jej jakość. Następnie przeprowadzane są również testy zewnętrzne w niezależnych laboratoriach zewnętrznych. Nic nie jest pozostawione przypadkowi.

Produkty Enecta posiadają certyfikaty: Made in Italy, Pesticide Free, Heavy Metal Free (gwarantowany brak metali ciężkich poprzez analizę i pobieranie próbek w fazach produkcji) oraz Monitored Warehouse (stale czyszczone, wentylowane i kontrolowane budynki).