Ochrona danych osobowych klientów

W spółce Léčebné konopí sro., IČ: 04263995 (zwanej dalej "my"), przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych. W tym dokumencie znajdziesz informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, w szczególności o naszych klientach i użytkownikach naszego serwisu, czy przetwarzamy dane na podstawie zgody lub z innego powodu prawnego, w jakim celu je wykorzystujemy, komu możemy przekazać to i co masz w związku z przetwarzaniem Twoich praw dotyczących danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Kiedy korzystasz z naszych usług, zbieramy różnego rodzaju informacje, takie jak nazwa użytkownika i hasło, Twoje kontakty i inne ustawienia. Monitorujemy, jakie produkty przeglądasz na naszej stronie i z jakiego urządzenia, które z naszych ofert przesyłanych na e-mail Cię interesują i czerpiemy z tego dodatkowe informacje o Tobie, abyśmy mogli pokazać Ci oferty szyte na miarę i dalej ulepszać naszą stronę internetową w przyszłości. Jeśli kupujesz u nas lub zakładasz konto, pracujemy również z imieniem i nazwiskiem, Twoimi zamówieniami oraz danymi, które założyłeś na swoim koncie.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

dane identyfikacyjne, co oznacza w szczególności imię i nazwisko, nazwę użytkownika i hasło, lub numer dowodu osobistego, jeśli kupujesz na raty, numer dowodu osobistego i NIP, jeśli jesteś przedsiębiorcą;

dane kontaktowe, czyli dane osobowe umożliwiające nam kontakt z Tobą, w szczególności adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, adres rozliczeniowy oraz kontakt w sieciach społecznościowych;

Twoje ustawienia, co oznacza dane na Twoim koncie, w szczególności przechowywane adresy i profile, ustawienia newslettera, członkostwo w programach lojalnościowych, listy zakupów, obserwowane produkty (tzw. watch dog), Twoją ocenę produktów i usług oraz wypełnione ankiety;

szczegóły Twojego zamówienia, w szczególności szczegóły dotyczące zamówionych towarów i usług, sposób dostawy i płatności, w tym numer rachunku płatniczego oraz szczegóły reklamacji;

informacje o Twoim zachowaniu w serwisie, w tym podczas przeglądania go za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, w szczególności o towarach i usługach, które przeglądasz, linkach, w które klikasz, sposobie poruszania się po naszej stronie i przewijaniu ekranu, a także informacje o urządzeniu z którego przeglądasz naszą stronę internetową, takie jak adres IP i pochodząca z niego lokalizacja, identyfikacja urządzenia, jego parametry techniczne takie jak system operacyjny i jego wersja, rozdzielczość ekranu, używana przeglądarka i jej wersja oraz dane pozyskane z plików cookies i tym podobnych technologie identyfikacji urządzeń;

informacje o Twoich zachowaniach czytelniczych, które Ci przesyłamy, w szczególności godziny otwarcia wiadomości, a także informacje o urządzeniu, na którym czytasz wiadomości, takie jak adres IP i lokalizacja, z której pochodzi, identyfikacja urządzenia, jego parametry techniczne, takie jak system operacyjny i jego wersja, rozdzielczość ekranów, używana przeglądarka i jej wersja;

dane pochodne, czyli dane osobowe pochodzące z Twoich ustawień, dane o towarach i usługach, które od nas kupujesz, dane o Twoim zachowaniu na stronie oraz dane o Twoim zachowaniu podczas czytania wiadomości e-mail, które do Ciebie wysyłamy; w szczególności informacje o Twojej płci, wieku, sytuacji finansowej, zachowaniach zakupowych oraz stosunku do różnych towarów i usług;

dane związane z korzystaniem z call center lub wizytą w sklepie, czyli głównie zapisy rozmów telefonicznych z call center, identyfikacja wysyłanych do nas wiadomości, m.in. identyfikatory takie jak adresy IP i nagrania z systemów kamer w sklepach.

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową

Wykorzystywanie plików cookies i innych technologii, przesyłanie danych do sieci reklamowych i społecznościowych

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, przechowujemy, a następnie odczytujemy małe pliki, takie jak pliki cookie, na Twoim urządzeniu. Plik cookie to mały zestaw liter i cyfr, które przechowujemy w Twojej przeglądarce internetowej lub na dysku twardym Twojego komputera. Niektóre pliki cookie pozwalają nam powiązać Twoje działania podczas przeglądania naszej witryny od momentu otwarcia okna przeglądarki internetowej do momentu jego zamknięcia. W momencie zamknięcia okna przeglądarki internetowej te pliki cookie zostaną usunięte. Inne pozostają na urządzeniu przez określony czas i są aktywowane za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, która utworzyła dany plik cookie. Używamy również znaczników pikselowych (znanych również jako sygnały nawigacyjne), które są małymi obrazkami, które mają podobną funkcję do plików cookie. W przeciwieństwie do plików cookie, które są przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, znaczniki pikselowe są integralną częścią witryn internetowych. Dla uproszczenia wszystkie te technologie będziemy w tym dokumencie nazywać plikami cookie. Nie tylko przechowujemy pliki cookie na Twoim urządzeniu, ale także odczytujemy te pliki, które nasza witryna zapisała na Twoim urządzeniu. W dalszej części tego dokumentu omówimy tylko oszczędzanie dla uproszczenia.

Jeśli kupisz u nas

Aby dokonać u nas zakupu, musisz odwiedzić naszą stronę internetową, więc przetwarzanie opisane w sekcji Jeśli odwiedzasz naszą stronę dotyczy Ciebie. Jeśli kupujesz u nas, wykonujemy również następujące przetwarzanie:

Jeśli dokonujesz u nas zakupu jako osoba fizyczna, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojego zamówienia, Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji o Twoich zamówieniach. Jeśli masz u nas konto użytkownika, możemy również użyć w tym celu Twoich ustawień.

Jeżeli dokonujesz u nas zakupu jako osoba prawna, przetwarzamy te same dane w tym samym celu w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zawarciu i wykonaniu umowy z osobą, którą reprezentujesz.

Przetwarzanie na podstawie wypełnienia obowiązków prawnych

My również musimy przestrzegać pewnych ustawowych obowiązków. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w tym celu, nie musimy uzyskiwać Twojej zgody na takie przetwarzanie. Na tej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane dotyczące zamówienia, w celu przestrzegania w szczególności następujących przepisów prawa:

Ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny,

Ustawa nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów,

Ustawa nr 235/2004 Sb. o podatku od wartości dodanej,

Ustawa nr 563/1991 Dz.U. o rachunkowości.

Wykorzystujemy w tym celu dane osobowe maksymalnie przez 8 lat od wystawienia ostatniego dokumentu do Państwa zamówienia.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe i komu je przekazujemy?

Wszystkie wymienione dane osobowe przetwarzamy jako administrator. Oznacza to, że określamy cele, dla których zbieramy Twoje dane osobowe określone powyżej, określamy sposoby ich przetwarzania oraz odpowiadamy za ich prawidłową realizację.

Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom w roli administratora, a mianowicie:

partnerzy obsługujący systemy płatności na potrzeby zabezpieczenia płatności, zwłaszcza w związku z płatnością kartą, w szczególności firmy Československá obchodní banka, as IČO: 00001350

Seznam.cz, as, ID 26168685

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irlandia;

Google Ireland Limited (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

dostawca usług satysfakcji Zweryfikowany przez klientów i pośrednika naszej spółki handlowej Heureka Shopping sro, ID: 023 87 727;

Prawo dostępu

Mówiąc najprościej, masz prawo wiedzieć, jakie dane o Tobie przetwarzamy, w jakim celu, jak długo, gdzie zbieramy Twoje dane osobowe, komu je przekazujemy, kto przetwarza je poza nami i z jakimi innymi prawami Ci się wiąże do przetwarzania Twoich danych osobowych. O tym wszystkim dowiesz się w niniejszym dokumencie „Prywatność klienta”. Jeśli jednak nie masz pewności, jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat, możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy dotyczące Ciebie dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, masz prawo dostępu do tych danych osobowych. W ramach prawa dostępu możesz poprosić nas o kopię przetwarzanych danych osobowych, przy czym pierwszą kopię otrzymasz bezpłatnie, a pozostałe już bezpłatnie.

Prawo do usunięcia danych

W niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Usuniemy Twoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z poniższych powodów:

nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów, dla których je przetwarzaliśmy;

cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, czyli danych, do przetwarzania których Twoja zgoda jest konieczna, a jednocześnie nie mamy innego powodu, dla którego musimy kontynuować przetwarzanie tych danych;